Rakhi Jain

Principal

HOD English

Ved Praksh Sharma

Vice Principal

HOD Math

Atul Krishna dafedar

HOD Exam Cell

HOD Commercre

Mrityunjay  Kumar Chaturvedi

HOD Chemistry

Ved Praksh Sharma

PGT Maths

Atul Krishna Dafedar

PGT Accounts

Mrityunjay Kumar Chaturvedi

PGT Chemistry

Priyanka Singh

TGT Maths